Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Brands4You behoudt zich het recht voor om ten aller tijde haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Niets van deze site mag door derden zonder toestemming vooraf van Brands4You gebruikt worden.
Bestellingen
Door een bestelling te plaatsen geef je te kennen dat je met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Je bent verplicht bestelde artikelen af te nemen en te betalen.
Alle goederen blijven eigendom van Brands4You tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft  geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Brands4You verplicht zich echter wel tot levering binnen 20 werkdagen. Brands4You verplicht zich tevens tot het deugdelijke verpakken van goederen zodat de kans op event. schade tot een minimum wordt beperkt. De op de website gesitueerde foto's kunnen qua kleur e/o vorm afwijken van de werkelijkheid. Dit doet echter niets af aan de kwaliteit.
Levering:
Levering van de artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering: max. 7 dagen nadat de betaling bij ons binnen is.
Bezorgkosten NL:
Bij bestellingen onder €75,= excl. BTW bedragen de bezorgkosten €6,60 excl. BTW,
bij bestellingen vanaf €75,= excl. BTW worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht.
Garantie:
Natuurlijk wordt jouw bestelling met de grootste zorg uitgevoerd. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met de bestelling dan gelden de volgende bepalingen: Als het product bij aflevering materiaalfouten vertoont dien je dit per omgaande aan ons kenbaar te maken. Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Slijtage en gebruikersfouten/sporen vallen nooit onder de garantiebepalingen. Reclames die niet binnen 48uur na ontvangst van de bestelling door jou aan ons kenbaar zijn gemaakt worden niet meer gehonoreerd (dit om misbruik te voorkomen). Dit is tevens de meldingstermijn.
Artikelen die je eventueel al doorverkocht hebt aan jouw klant vallen buiten alle vormen van garantie.
Productaansprakelijkheid is niet verhaalbaar bij Brands4You. Productaansprakelijkheid rust bij de fabrikant.
Retour:
Je kunt het gekochte artikel of de gekochte artikelen binnen 14 dagen na ontvangst ongebruikt en in originele verpakking aan ons terug sturen. Vooraf dien je dit per email aan ons te melden. Je ontvangt van ons geld retour of een tegoedbon die je bij een volgende bestelling kunt besteden. Jouw keuze graag in de email aan ons vermelden.
Controleer jouw bestelling goed bij ontvangst.
Voor de webwinkel geldt tevens: mocht een artikel niet meer voorradig of uitverkocht zijn en er is reeds door klant een betaling gedaan dan wordt deze betaling binnen 7 dagen aan de klant gerestitueerd. Brands4You stelt je hiervan op de hoogte.
Voor bestellingen anders dan via de webshop geldt het volgende:
bij leveringen op achteraf-betalen via factuur hanteert Brands4You een betalingstermijn van 14 dagen. De vervaldatum staat vermeld op de factuur. Mocht betaling na 2 herinneringen uitblijven dan is Brands4You gerechtigd aanmaningskosten e/o incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen/te laten brengen.
Copyright:
Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en teksten te downloaden en/of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Brands4You. Bij overtreding hiervan kan een boete volgen van €1.500,=.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop